Best of iceland in 11 days

 • Date: 29.8.2021  – 08.08.2021 (11 days)
 • Flight: Prague – Reykjavik; Reykjavik – Prague

Plán cesty

 1. den Sopka Geldingadalir, hot springs Hafnarfjordur, Hot Spring Thermal River, cesta do Selfoss
 2. den Highlands (Kerlingarfjoll), Golden Circle (vodopád Gullfoss, Gejzír Hankadalur, Thingvellir, Kráter Kerid)
 3. den Cesta do Landmannalaugar (duhových hor) + po cestě vodopády Sigoldugljufur a Sigoldugoss + trek v duhových horách
 4. den Fimmvorduhals trail
 5. den Reynisfjara beach, útes Dyrholaey, vodopád Seljalaudsfoss, kaňon Fjadrargljufur, termální bazén Seljarallalaug
 6. den Skaftafellsheidi trail to Kristinartindar, ledovcové jezero Fjallsárlón a Jokulsárlón, Diamond beach, město Hofn, hot springs, cesta Fjordy
 7. den město Seydisfjordur, kaňon Studlagil, vodopády Selfoss, Dettifoss a Hafragilsfoss, cesta do Husaviku
 8. den vodopád Godafoss, jezero Mývatn a procházka v Skútustadagigar, kráter Hverfjallsvegur, skalní útvary Dimmuborgir, sirnaté prameny Hverir, Myvatn Nature Baths, přejezd na východ
 9. den Poloostrov Vestfirdir a poloostrov Snaefellsness
 10. den Landbrotalaug Hot pot, cesta do Reykjavíku, Esjan Trail, město Reykjavík
 11. den Glymur waterfall trail, poloostrov Reykjanes (sušení ryb, Gunnuhaver hot springs, most mezi kontinenty), odlet
 12.  

Plan of the journey

  1. day the Geldingadalir volcano, Hot springs Hafnarfjordur, Hot Spring Thermal River, drive to Selfoss
  2. day Highlands (Kerlingarfjoll), Golden Circle (Gullfoss waterfall, Hankadalur geysir, Thingvellir, Kerid crater)
  3. day Drive to Landmannalaugar (Rainbow Mountains) + Sigoldugljufur and Sigoldugoss waterfalls + trek in the Rainbow Mountains
  4. day Fimmvorduhals trail
  5. day Reynisfjara beach, Dyrholaey cliff, Seljalaudsfoss waterfall, Fjadrargljufur canyon, Seljarallalaug thermal pool
  6. Skaftafellsheidi trail day to Kristinartindar, glacial lake Fjallsárlón and Jokulsárlón, Diamond beach, Hofn town, hot springs, road through Fjords
  7. day Seydisfjordur town, Studlagil canyon, Selfoss, Dettifoss and Hafragilsfoss waterfalls, road to Husavik
  8. day Godafoss waterfall, Lake Myvatn and walk in Skútustadagigar, Hverfjallsvegur crater, Dimmuborgir rock formations, Hverir sulphur springs, Myvatn Nature Baths, drive to east
  9. day Vestfirdir Peninsula and Snaefellsness Peninsula
  10. the Landbrotalaug Hot pot, the road to Reykjavik, the Esjan Trail, the city of Reykjavik
  11. day Glymur waterfall trail, Reykjanes peninsula (fish drying, Gunnuhaver hot springs, bridge between continents), departure

Island je nádherný ostrov, kde se rozhodně nudit nebudete. Uvidíte zajímavé pláže, kouzelné vodopády, kaňony, ledovce, flordy a vykoupete se v termálních pramenech. Není to jen o tom chodit treky a jezdit od jednomu místu k druhému, ale zde opravdu platí, že cesta je cíl. Takže přejezdy rozhodně nenechávejte na večer. V článku najdete nejen podrobný plán naší cesty, ale také užitečné informace o cestě, parkování a další tipy, které vám mohou ušetřit čas. Itinerář byl tentokrát naplánován od rána do večera, abychom stihli vše, co jsme chtěli. Pokud máte více dní, neváhejte si čas rozložit a jet více na pohodu 🙂

Iceland is a beautiful island where you will definitely not be bored. You will see interesting beaches, magical waterfalls, canyons, glaciers, flords and take a dip in thermal springs. It’s not all about trekking and driving from one place to another, but here it really is about the journey being the destination. So definitely don’t leave the driving for the evening. In the article you will find not only a detailed plan of our trip, but also useful information about the route, parking and other tips that can save you time. The itinerary this time was planned from morning to evening, so we could see everything we wanted. If you have more days, feel free to spread out your time and make it more of a vacation 🙂

V bodech:

 • Cesty označené “F” jsou nezpevněné a určené pro 4 x 4 pohon.
 • Půjčit auto s pohonem 4 x 4 (půjčení řešit hodně předem, zejména přes léto jde cena aut prudce nahoru).
 • Bez problému je půjčení auta na letišti i v 1 hodinu ráno – neplatí se poplatek za vyzvednutí auta mimo pracovní dobu (i když stránky tento poplatek uvádí).
 • Dodržujte rychlost, změřit vás může i policejní auto jedoucí proti vám a pokuty jsou velmi vysoké.
 • Bezproblémové ubytování mimo pracovní dobu (téměř všude je self-checking).
 • Dobrá stránka na předpověď počasí je vedur.is + vždy mají ještě webkamery a podrobnou předpověď na lokálních stránkách daného místa (např. kerlingarfjall.is).
 • Hotovost není třeba, všude se dá platit kartou.
 • Všichni umí velmi dobře anglicky.
 • Jídlo v supermarketu – mají vše kromě velkého výběru ovoce a zeleniny (spousta možností pro vegany, věcí bez laktózy a pro celiaky).
 • Jedí poměrně zdravě, zdravá výživa je k dostání bez problémů všude (o něco dražší než v ČR).
 • Ochutnejte cheese puffs, skyr, kokosový jogurt (má opravdu přírodní chuť).
 • Jídlo je o něco dražší, zejména v restauracích, ale stojí za to si alespoň 1-2x zajít na čerstvou rybu.

In points:

 • Roads marked “F” are unpaved and designed for 4 x 4 cars.
 • Rent a car with 4 x 4 (rent a car well in advance, especially over the summer the price of cars goes up sharply).
 • No problem renting a car at the airport, even at 1 am – there is no charge for picking up a car outside of business hours (although the website states this fee).
 • Keep your speed down, you can be clocked by a police car coming towards you and the fines are very high.
 • No problem accommodating outside of working hours (almost everywhere is self-checking).
 • A good site for weather forecasts is vedur.is + they always have webcams and a detailed forecast on the local site of the place (e.g. kerlingarfjall.is).
 • No need for cash, you can pay by card everywhere.
 • Everyone speaks very good English.
 • Food in the supermarket – they have everything except a large selection of fruit and vegetables (lots of options for vegans, lactose free stuff and for coeliacs).
 • They eat fairly healthy, health food is readily available everywhere (slightly more expensive than in the CZE).
 • Try the cheese puffs, skyr, coconut yogurt (has a really natural taste).
 • The food is a bit more expensive, especially in restaurants, but it is worth going to a restaurant a try a fresh fish at least 1-2 times.

Den 1. Sopka Geldingadalir, hot springs Hafnarfjordur, Hot Spring Thermal River

Sopka Geldingadalir je zajímavá i když zrovna nesoptí, ovšem kouřící láva je nezapomenutelný zážitek. Je dobré si zkontrolovat, jak je sopka aktivní na webkameře. Po hlavní cestě přijedete na parkoviště, kde musíte zaplatit parkovné (cca 170 Kč) pomocí QR kódu či aplikace. Potom se můžete vydat různými trasami. Trasa B (Fagradalsfjall – na rozcestí vlevo) – dostanete se blíže ke kráteru a trasa C (Langihryggur – na rozcestí vpravo) poskytne výhled z výšky a na rozsáhlá pole lávy. Trasa C se nám líbila více.

Day 1 – Geldingadalir volcano, Hafnarfjordur hot springs, Hot Spring Thermal River

Sopla Geldingadalir is interesting even if it doesn’t exactly erupts, but the steaming lava is an unforgettable experience. It’s a good idea to check how active the volcano is on the webcam. After the main road you arrive at the parking lot where you have to pay the parking fee (approx 170 CZK) using a QR code or app. You can then take different routes. Route B (Fagradalsfjall – at the fork on the left) – will get you closer to the crater, and route C (Langihryggur – at the fork on the right) will give you views from above and of the extensive lava fields. We liked route C better.

Od sopky jeďte po cestou č. 42 směr jezero Kleifarvath. Po cestě se vám naskytnout krásné výhledy. Hned vedle jezera můžete zastavit na skok podívat se na hot springs Hafnarfjordur (za mě lze vynechat). Co však nevynechejte je termální řeka Reykjadalur Hot Spring Thermal River. Opět se platí parkovné pomocí aplikace. Oblečte si plavky už v autě. K termální řece, kde se koupe, se jde 3,5 kilometru do kopce (žádné vstupné se neplatí). Jsou zde vybudované nenápadné dřevěné vstupy do řeky, ale zastavit a vejít do horké řeky/potůčku můžete prakticky všude. Řeka je opravdu příjemně horká. Pokud po cestě dolů trošku prochladnete, můžete se zastavit v příjemné kavárně s originálními suvenýry hned u parkoviště.

From the volcano take Route 42 towards Lake Kleifarvath. There are great views along the way. Right next to the lake you can stop for a minute to see the Hafnarfjordur hot springs (can be skipped). What you shouldn’t miss, however, is the Reykjadalur Hot Spring Thermal River. Again, you pay for parking using the app. Wear your swimsuit already in the car. It is a 3.5 km uphill walk to the thermal river where you bathe (no entrance fee). There are inconspicuous wooden entrances to the river, but you can stop and enter the hot river/pot practically anywhere. The river is really pleasantly hot. If you get a bit chilly on the way down, you can stop at a nice cafe with original souvenirs right by the parking lot.

Den 2. Highlands (Kerlingarfjoll), Golden Circle (vodopád Gullfoss, Gejzír Hankadalur, Thingvellir, Kráter Kerid

Do Kerlingarfjoll vede dlouhá offroadová cesta avšak bez brodů řek. Trasa začíná u Kerlingarfjoll Mountain Resort (zelené chatičky). Na rozdvojení se dejte vpravo. Cesta od kempu dále pokračuje až do Hveradaliru. Trasa je plná krásných výhledů. Popřípadě můžete autem pokračovat ještě dále za kemp a dojet až na konec na krásný výhled na okolní hory.

Day 2 – Highlands (Kerlingarfjoll), Golden Circle (Gullfoss Waterfall, Hankadalur Geyser, Thingvellir, Kerid Crater

There is a long off-road road to Kerlingarfjoll but no river fords. The route starts at Kerlingarfjoll Mountain Resort (green huts). Take a right at the fork. The road from the campsite continues to Hveradalir. The route is full of beautiful views. Alternatively, you can continue by car even further past the camp and reach the end for a beautiful view of the surrounding mountains.

Asi nejnavštěvovanější částí Islandu je tzv. Golden Circle. Ideální je začít brzy ráno či místa navštívit později odpoledne. Všechny místa byly hezké, ale když to zpětně porovnáme, rozhodně to za nás nebylo to nejlepší z Islandu. Golden Circle tvoří hlavně:

 • vodopád Gullfoss – vodopád je přímo u cesty, je na něj výhled z terasy a dá se dojít až k vodopádu (bez tracku). Je zde ale hezký obchod se suvenýry.
 • gejzír Hankadalur – malé lagunky s horkou vodou a gejzírem, který vybuchuje snad co 2 minuty.
 • Thingvellir – naleziště a historicky významné místo na Islandu, je zde příjemná procházka kolem vody, skalních útvarů a vodopádů
 • kráter Kerid – vstupné je zde 400 ISK na osobu. Kráter se dá celý obejít.

Probably the most visited part of Iceland is the Golden Circle. It is ideal to start early in the morning or visit these places later in the afternoon. All the places were nice, but in retrospect, it was definitely not the best of Iceland for us. The Golden Circle consists mainly of:

 • Gullfoss waterfall – the waterfall is right on the road, you can see it from the terrace and then you can walk down to the waterfall (without hike). There is a nice souvenir shop.
 • Hankadalur geyser – small lagoons with hot water and a geyser that erupts every 2 minutes.
 • Thingvellir – a site and historically significant place in Iceland, there is a nice walk around the water, rock formations and waterfalls.
 • Kerid Crater – entrance fee here is 400 ISK per person. You can walk around the crater.

Den 3. vodopády Sigoldugljufur a Sigoldugoss, trek v duhových horách

Cesta do duhových hor a duhové hory samotné byly rozhodně jedno z těch nejkrásnějších míst na Islandu. Za zastavení stojí vodopády Sigoldufoss (přímo u cesty) a Sigoldugljufur (vodopádová stěna cca 1 km pěšky od cesty).

Day 3 – Sigoldugljufur and Sigoldugoss waterfalls, trek in the rainbow mountains

The journey to the rainbow mountains and the rainbow mountains themselves were definitely one of the most beautiful places in Iceland. Worth stopping at are Sigoldufoss waterfalls (just off the road) and Sigoldugljufur (waterfall wall about 1km walk from the road).

Do duhových hor vede offroad kolem jezer a sopek bez brodů řek s výhledy jak z pohlednice. V duhových horách (Landmannalaugar) zaparkujte na prvním parkovišti, na druhé se dá dostat pouze přes dva brody řeky. Od kempu vede nejznámější 3 denní trasa Laugavegur. Pokud se chystáte na 1 denní výlet, doporučuji modrou trasu Skali. Trvá asi 6 hodin a její konec se napojuje právě na Laugavegur. Na trase budete skoro sami, přitom jsou zde nádherné výhledy, jdete kolem kouřících sopečných průduchů a rozhodně stojí si trasu na konci o pár metrů prodloužit a vyjít si na kopec na výhled na černou sopku a sopečná pole všude kolem vás.

Pozor si dejte na cestě zpět – směr Vik. Vede zde krásná scénická cesta F208, ale je na ní cca 16 brodů hlubokých i dlouhých.

An offroad without river fords leads to the Rainbow Mountains past lakes and volcanoes and postcard-perfect views. In the Rainbow Mountains (Landmannalaugar), park in the first car park, the second can only be reached via two river fords. From the campsite, the most famous 3-day Laugavegur trail leads. If you are going on a 1-day trip, I recommend the blue Skali route. It takes about 6 hours and the end of the trail connects to Laugavegur. You’ll be almost alone on the trail, yet there are some great views, you pass by steaming volcanic vents and it’s definitely worth extending the trail a few metres at the end and hiking up the hill to see the black volcano and volcanic fields all around you.

Be careful on the way back – towards Vik. There is a beautiful scenic route, F208, but it has about 16 fords both deep and long.

Den 4. Fimmvorduhals trail

Trasa začíná u krásného vodopádu Skógafoss a vede až do 25 km vzdáleného Porsmorku. Začíná se 16 km stoupáním kolem překrásného černo-zeleného kaňonu. Pokud jsem si někdy představovala Island, tak přesně takto. Nad kaňonem se přejde most do jiného světa a jde se lávovými poli. Trasa vede mezi vulkanickými giganty Eyjafjallajokull a Myrdalsjokull. Zde se často drží mraky. Pokud počasí nepřeje, doporučuji se zastavit v chatě Baldvingskali, dát si čaj, něco k jídlu a proschnout (poplatek 500 ISK).

Day 4 – Fimmvorduhals trail

The trail starts at the beautiful Skógafoss waterfall and leads to Porsmork, 25 km away. It starts with a 16 km climb around a beautiful black-green canyon. If I ever imagined Iceland, this is exactly how I imagined it. You cross a bridge over the canyon into another world and walk through lava fields. The route passes between the volcanic giants Eyjafjallajokull and Myrdalsjokull. Here clouds often stick around. If the weather is not good I recommend stopping at Baldvingskali hut to have tea, something to eat and dry off a bit (fee 500 ISK).

Dále trasa vede přes zasněžená lávová pole, černý písek se střídá se sněhem a ledem. Po pár příkrých písečných kopcích, kde hůlky jsou velmi užitečné, se přechází na druhou stranu hor. Výhled tak krásný až z něj mrazí. Krásné zelené kopce, příkré masivní kaňony, ledovce. Jeden neví, kam se dívat dřív. Cesta dolů je podpořená pár lany a řetězy, ale jinak je velmi příjemná a vyhlídková.

V kempu v Porsmorku je pouze malá bouda. Je tedy dobré dobře naplánovat příchod, abyste nemuseli dlouho čekat venku. Ideální je tak vyjít mezi 10-11h. Cesta trvá 8-9h. My nakonec přemluvili správce, že nás nechal sedět ve vyhřívané budce, kde si koupili něco malého na jídlo. Obojživelné vozidlo pro 10 lidí (nikoliv autobus, jak jsme si mysleli :D) odjíždí z kempu 20:30 (cena 8 000 ISK/osoba, lístek si kupte alespoň den předem online). Cesta zpět přes ledovcové řeky je zážitek sám o sobě. Rozhodně není určená ani pro vozy 4×4, natož tak autobus. Do Skogaru přijedete ve 22 h. Dlouhý, ale za to den plný zážitků!

Then the trail leads through snow-covered lava fields, black sand alternating with snow and ice. After a few steep sandy hills, where the poles are very useful, the trail crosses to the other side of the mountains. The view is so beautiful it gives you chills. Beautiful green hills, steep massive canyons, glaciers. One doesn’t know where to look first. The way down is supported by a few ropes and chains, but otherwise it is very pleasant and scenic.

There is only a small hut at the campsite in Porsmork. So it’s a good idea to plan your arrival well so you don’t have to wait outside for a long time. The ideal time to start the trail is between 10-11am. The trail takes 8-9 hours. We eventually persuaded the warden to let us sit in a heated hut where we bought something to eat. An amphibious vehicle for 10 people (not a bus as we thought :D) leaves the campsite at 20:30 (price 8,000 ISK/person, buy the ticket online at least one day before). The drive back across the glacial rivers is an experience in itself. Definitely not for 4×4 cars, let alone a bus. You arrive in Skogar at 10 p.m. A long but rewarding day!

Den 5. Reynisfjara beach, útes Dyrholaey, vodopád Seljalaudsfoss, kaňon Fjadrargljufur, termální bazén Seljarallalaug

Reynisfjara beach je asi nejznámější pláží na Islandu. A to právem. Černá pláž se skalními útvary působí až temně, seversky, ale přitom kouzelně.  Dojděte až nakonec pláže, projděte mezi balvany dále. Výhled z druhé strany na skalní útvary je ještě hezčí. Bývají zde spatřování papuchálci, což je národní přímořský pták (papuchálci však odlétají koncem srpna, občas je však můžete vidět i v září). Na Reynisfjara beach budete mít také výhled z nedalekého útesu s vyhlídkou a majákem Dyrholaye, na který lze dojet autem.

Day 5 – Reynisfjara beach, Dyrholaey cliff, Seljalaudsfoss waterfall, Fjadrargljufur canyon, Seljarallalaug thermal pool

Reynisfjara beach is probably the most famous beach in Iceland. And rightly so. The black beach with rock formations looks almost dark, nordic, yet magical. Reach the end of the beach, walk between the boulders further on. The view from the other side of the rock formations is even better. The puffins, the national seaside bird, are often seen here (the puffins fly away at the end of August, but you can sometimes see them in September). You will also have a view of Reynisfjara beach from a nearby cliff with a viewpoint and the Dyrholaye lighthouse, which can be reached by car.

Další zastávkou byl kaňon Fjadrargljufur. Krásný kaňon, kde se jede jen kousek po poměrně upraveném offroadu. Z auta se pak jde kousek na vyhlídku. Vodopád byl krásný, avšak v tomto případě byla cesta cíl – nádherný výhled na zelené kopce, kdy člověk přemýšlí, kolik odstínů zelené ještě může spatřit – naprostý balzám pro oči i duši.

The next stop was the Fjadrargljufur canyon. A beautiful canyon where you drive just a short distance on a fairly well maintained offroad. From the car it’s a short walk to the viewpoint. The waterfall was beautiful, but in this case the journey was the destination – a spectacular view of green hills, where one wonders how many more shades of green one can see – an absolute balm for the eyes and soul.

Zastavili jsme také u vodopádu Seljalaudsfoss. Naprosto kouzelný vodopád, za kterým se dá projít (mějte nepromokavou bundu :)). Velikost vodopádu dodává člověku pocit, jakoby se díval na padající korálky – za nás nejkrásnější vodopád na Islandu. Parkovné je 700 ISK. Po cestě můžete zastavit a podívat se na Green Lava Fields, tedy lávu porostlou zeleným mechem. Další zajímavou zastávkou je termální bazén Seljavallalaug. Je to vlastně starý termální bazén v krásném údolí. Od parkoviště se jde cca 1 km pěšky. Voda však není tak teplá a navíc je celý bazén pokrytý slizkou řasou. Termální řeka či přírodnější jezírka za nás tedy rozhodně zvítězily. Pokud se však vydáte za bazén ještě kousek dozadu (viz foto vpravo) a přebrodíte kousek v ledové řece, přímo v kaňonu uvidíte 2 mini lagunky s čistou a opravdu teplou vodou. Navíc zde budete sami.

We also stopped at the Seljalaudsfoss waterfall. An absolutely magical waterfall to walk behind (have a waterproof jacket :)). The size of the waterfall makes you feel like you’re watching beads falling – for us, the most beautiful waterfall in Iceland. Parking fee is 700 ISK. On the way you can stop and see the Green Lava Fields, a lava field covered with green moss. Another interesting stop is the Seljavallalaug thermal pool. It’s actually an old thermal pool in a beautiful valley. It is about a 1 km walk from the car park. However, the water is not that warm and the whole pool is covered with slimy algae. So the thermal river or more natural pools definitely won out for us. However, if you go a little further back behind the pool (see photo on the right) and ford a bit in the ice river, you will see 2 mini lagoons with clear and really warm water right in the canyon. Moreover, you will be alone here.

Den 6. Skaftafellsheidi trail to Kristinartindar, ledovcové jezero Fjallsárlón a Jokulsárlón, Diamond beach, město Hofn, hot springs, cesta Fjordy

Skaftafellsheidi trail je okruh 17,5 km, trasa se dá však zkrátit tak, aby člověk viděl ledovce i vodopády. Výhled na ledovec Oraefajokull je krásný, dále nás však trasa již nenadchla. Vodopád Skaffafell obklopený kameny ve tvaru šesti úhelníku byl krásný, ale dojem kazilo množství turistů.

Day 6 – Skaftafellsheidi trail to Kristinartindar, glacial lake Fjallsárlón and Jokulsárlón, Diamond beach, Hofn town, hot springs, road around Fjords

The Skaftafellsheidi trail is a 17.5 km loop, but the route can be shortened so that you can see glaciers and waterfalls. The view of the Oraefajokull glacier is beautiful, but the trail further up was not a must see for us. Skaffafell waterfall surrounded by hexagonal shaped rocks was beautiful, but the impression was ruined by the number of tourists.

Posunuli jsme se dále k ledovci a ledovcovému jezírku Fjallsárlón. Obří masiv osvětlený sluncem působí ohromným dojmem a ledovcové jezírko dojem kolosu ještě dokresluje. Parkování 400 m od ledovce je zdarma.

We moved on to the glacier and the glacial lake Fjallsárlón. The giant, sunlit massif makes a stunning impression and the glacial lake adds to the impression of a colossus. Parking 400 m from the glacier is free.

Dále jsme pokračovali k ledovci a jezírku Jokulsárlén a na přilehlou Diamond beach. Těžko říct, zda jsem někdy viděla něco tak uchvacujícího – člověk vystoupí z auta (parkovné zdarma přímo u mostu ze západní strany), ujde pár metrů a vidí nádherně čistě modré kry, obrovské množství poletujících přímořských ptáků a ve vodě si hrající rodinku tuleňů. Vydejte se po západním břehu dále (lze jít buď po značené trase či kolem vody) a uvidíte zvláštní pruhované černo-bílé kry, na krách valící se tuleně a křišťálově čistou vodu. Trasa vede cca 3,5 km tam a 3,5 km zpět. Nejkrásnější výhledy jsme však měli na začátku trasy. Rozhodně jedno z must see na Islandu.

We continued on to the Jokulsárlén glacier and lake and the adjacent Diamond beach. It’s hard to say if I’ve ever seen something so mesmerizing – you get out of the car (free parking right by the bridge on the west side), walk a few meters and see beautifully clear blue ice floes, a huge number of flying seabirds and a family of seals playing in the water. Walk further along the western shore (you can either follow the marked trail or walk around the water) and you’ll see the striped black and white ice floes, seals rolling on the ice floes and crystal clear water. The trail goes about 3.5 km there and 3.5 km back. However, the best views we had were at the beginning of the trail. Definitely one of the must sees in Iceland.

Když se vydáte od parkoviště směr oceán, za pár metrů dojdete na Diamond beach. Nádherná černá pláž, kde se vlny tříští o vyplavené kry, které vypadají jako třpitící se diamanty. Neuvěřitelně krásná podívaná.

Z Diamond beach jsme se vydali po známé Ring route (cesta č. 1) přes městečko Hofn až přes nádherné fjordy do ubytování přímo v chatičce na fjordu v Lindebrekka (ubytování v chatičce doporučuju). V Hofnu stojí za návštěvu Hoffel Hot Tubs, na Fjordech potom další horký pramen v malém bazénku Djupavogskorin Natural Geothermal Pool. Cesta po tyto termální lázně byla za nás jedna nejkrásnějších částí Ring route. 

If you walk from the car park towards the ocean, you will reach Diamond beach in a few meters. A beautiful black beach where the waves crash against washed up ice floes that look like sparkling diamonds. An incredibly beautiful sight.

From Diamond beach, we took the famous Ring route (route 1) through the town of Hofn and across the beautiful fjords to our accommodation right in the hut on the fjord in Lindebrekka (I recommend the hut accommodation). Hoffel Hot Tubs is worth a visit in Hofn, then another hot spring is in the small Djupavogskorin Natural Geothermal Pool on the fjords. The drive tup o these thermal baths was one of the most beautiful parts of the Ring route for us.

Den 7. město Seydisfjordur, kaňon Studlagil, vodopády Selfoss, Dettifoss a Hafragilsfoss, cesta do Husaviku

Krásné malé městečko s přístavem, kostelíkem, obchody s místním uměním působilo malebně. Dejte si brunch ve stylovém Nordic Café and Restaurant. Další zastávkou byl kaňon Studlagil. Cesta je částečně nezpevněná (posledních 16 km). Na 14. km odbočte směr Klaustursel, přejeďte most a pokračujte až na další parkoviště (nebudete tak muset dýchat prach z aut jedoucích kolem vás). Ke kaňonu se pak jde cca 2 km. Kaňon je rozhodně lepší vidět z východní strany, z vyvýšené plošiny na západní straně je vidět sotva půlka kaňonu a navíc se nedostanete až dolů ke kaňonu, odkud je výhled nejkrásnější.

Day 7 – Seydisfjordur town, Studlagil canyon, Selfoss, Dettifoss and Hafragilsfoss waterfalls, drive to Husavik

A beautiful small town with a harbour, a church, shops with local art made a picturesque impression. Have brunch at the stylish Nordic Café and Restaurant. Next stop was Studlagil Canyon. The road is partially unpaved (last 16 km). At 14. km turn towards Klaustursel, cross the bridge and continue to the next car park (so you won’t have to breathe the dust from cars driving by). It is then about 2 km to the canyon. It is definitely better to see the canyon from the eastern side, from the elevated plateau on the western side you can barely see half of the canyon, and you can’t get all the way down to the canyon where the view is the best.

Dále jsme pokračovali na vodopády Selfoss a Dettifoss. Je třeba si předem rozhodnout, z jaké strany chcete vodopády vidět. Na obě strany vede poměrně dlouhý offroad (na východní stranu 32 km a na západní 24 km). Doporučuju jít z východní strany. Na západní straně jde z Dettifossu na vyhlídku mlha z vodopádu, takže viditelnost je nižší, Selfoss pak vidět není ani tak z poloviny hezky jako z východní strany. Z východní strany se jde přímo od parkoviště k Dettifossu. Obrovská masa vody padající z černých skal uprostřed krajiny, která vypadá jak na Marsu – černý a červený štěrk a občas tyčící se sopka. Dále se jde cca 1 km k vodopádu Selfoss. Vodopád je úplně jiný než Detifoss. Je to vlastně vodopádová stěna, kterou tvoří nespočet menších vodopádů. Po návratu na parkoviště pokračujte ještě k vodopádu Hatragilsfoss. Je odsud nádherný výhled na celý kaňon. Pokud pokračujete směrem Mývatn, offroadová cesta se nejede zpět, ale pokračuje se po offroadu dále. Offroad už není tak dlouhý a i cesta je příjemnější.

TIP: pokud nefouká, mějte kapuci, brýle či síťku proti hmyzu. Mušek je zde opravdu hodně.

We continued on to Selfoss and Dettifoss waterfalls. You need to decide in advance from which side you want to see the falls. There is quite a long offroad to both sides (32 km to the eastern side and 24 km to the western side). I recommend going from the eastern side. On the west side the mist from the Dettifoss waterfall goes to the viewpoint, so visibility is lower, Selfoss is then not half as nice to see as from the east side. From the east side you go directly from the car park to Dettifoss. A huge mass of water falling from black rocks in the middle of a landscape that looks like Mars – black and red gravel and towering volcanos. Then you walk about 1 km to the Selfoss waterfall. The waterfall is completely different from Detifoss. It is actually a waterfall wall made up of countless smaller waterfalls. After returning to the parking lot, continue on to Hatragilsfoss waterfall. There is a magnificent view of the entire canyon from here. If you continue towards Mývatn, do not drive the off-road road back, but continue straight on the off-road. The offroad is not as long and the journey is more pleasant.

TIP: if it is not windy, wear a hood, sun glasses or a mosquito net. There are a lot of flies here.

Den 8. vodopád Godafoss, jezero Mývatn a procházka v Skútustadagigar, kráter Hverfjallsvegur, skalní útvary Dimmuborgir, sirnaté prameny Hverir, Myvatn Nature Baths, přejezd na východ

Oblast kolem Mývatnu je opravdu rozmanitá. Za návštěvu stojí určitě: 

 • vodopád Godafoss. Ze západní strany je parkoviště přímo u vyhlídky, z východní strany se musí kousíček popojít. My po velkém množství navštívených vodopádů zvolili západní stranu a vodopád byl odsud krásně vidět.
 • jih jezera Mývatn – Skútustadagigar, krátká procházka kolem zeleno-žlutých kráterů na kraji jezera.
 • kráter Hverfjallsvegur – krátký výstup na černo-černý kráter, který je možné obejít kolem dokola. Jeďte na parkoviště po cestě Hverfjalsvegur (ze severní strany kráteru) odkud vede upravená cesta přímo na vrchol kráteru.
 • skalní útvary Dimmuborgir.
 • sirnaté prameny Hverir – bublající bahno a krásné výhledy na kopce, ze kterých se kouří.
 • Myvatn Nature Baths – jedná se o něco jako Blue Lagoon u Reykjavíku, akorát je zde méně lidí a nižší cena vstupu. Návštěvu doporučuju v dopoledních hodinách.
Poté jsme již přejížděli severem ostrova až na východ a dělali si různé zastávky. Líbilo se nám městečko Akureyri (srdíčka zde mají všude i místo světel na semaforu a navíc je zde k dostání jejich vyhlášený hotdog včetně veganských verzí), skalní útvar Hvítserkur, horké prameny Fosslaug či Grettirs Pool.

Day 8 – Godafoss waterfall, Lake Mývatn and walk in Skútustadagigar, Hverfjallsvegur crater, Dimmuborgir rock formations, Hverir sulphur springs, Myvatn Nature Baths, drive east 

The area around Mývatn is really diverse. It is definitely worth a visit:

 • Godafoss waterfall. From the west side there is a parking lot right at the viewpoint, from the east side you have to walk a bit. We chose the west side after visiting a lot of waterfalls and the waterfall could be seen beautifully from here.
 • South of Lake Mývatn – Skútustadagigar, a short walk around the green-yellow craters at the edge of the lake.
 • Hverfjallsvegur crater – a short hike to the black crater which can be walked around. Drive to the car park on the Hverfjalsvegur road (on the north side of the crater) from where a groomed path leads directly to the top of the crater.
 • Dimmuborgir rock formations.
 • Hverir sulphur springs – bubbling mud and beautiful views of the steaming hills.
 • Myvatn Nature Baths – it’s a bit like the Blue Lagoon near Reykjavik, but with fewer people and a lower price of admission. I recommend visiting in the morning.

After that we drove north of the island to the east and made various stops. We liked the small town of Akureyri (hearts are everywhere here, even instead of traffic lights, plus their famous hotdog is available here, including vegan versions), the rock formation Hvítserkur, the hot springs Fosslaug or Grettirs Pool.

Den 9. Poloostrov Vestfirdir a poloostrov Snaefellsness

Na poloostrov Vestfirdir se jezdí zejména pozorovat papuchálky. Z ring road asi 5 h odbočka jedním směrem. Jelikož cesta vede po fjordech po pobřeží, rozhodli jsme se poloostrov prozkoumat. Nejvíce se nám líbily fjordy na začátku při vjezdu na Vestfirdir. Po cestě je opět možno se vykoupat v horkých pramenech.  Až nakonec poloostrova jsme nakonec nedojeli – papuchálci už odletěli, ale alespoň jsme viděli další islandské koně, kteří jsou všude po ostrově. Pokračovali jsme raději prozkoumat poloostrov Snaefellsness, který je právem nazýván mini Island. Je zde totiž vše – krátery, ledovce, skalní útvary, horké prameny, akorát v mini verzi 🙂 

Začali jsme v malebném městečku Stykkisholmur. Zde určitě vyzkoušejte místní restauraci Sjávarpakkhúsið (je třeba rezervace předem). Dále jsme pokračovali k nejvíce fotografovanému místu na Islandu – ke skále Kirkjufell. Nejhezčí pohled je na Kirkjufell od vodopádu Kirkjufellfoss. Pořídili jsme si také fotku a po chvíli pokračovali dále. Na tomto poloostrově si budete připadat trošku jako v ho on – hop off autobusu. Ale místa jsou to krásná. Další takovou krátkou zastávkou byla pláž se zlatým pískem Skardsvik beach, oranžový maják Svortuloft a útesy v jeho okolí, kráter Saxholl, výhled na skalní útvary Djúpalónssandur, černá pláž Lóndrangar, procházka kolem pobřeží u Arnastrapi (Arnastrapi cliff walk) a černý kostelík Budakirkja. 

Day 9 – Vestfirdir Peninsula and Snaefellsness Peninsula

People go to the Vestfirdir peninsula mainly for puffin watching. From the ring road about 5 hours turn in one direction. As the road goes along the fjords along the coast, we decided to explore the peninsula. We liked the fjords the best at the beginning at the entrance to Vestfirdir. On the way it is again possible to take a dip in the hot springs. We didn’t reach the end of the peninsula – puffins have already left, but at least we saw more Icelandic horses, which are all over the island. We continued on to explore the Snaefellsness peninsula instead, which is rightly called a mini Island. It has everything – craters, glaciers, rock formations, hot springs, just in a mini version 🙂

We started in the picturesque town of Stykkisholmur. Here you should definitely try the local restaurant Sjávarpakkhúsið (advance booking required). We continued on to the most photographed place in Iceland – Kirkjufell Rock. The best view of Kirkjufell is from the Kirkjufellfoss waterfall. We also took a photo and after a while continued on. You’ll feel a bit like you’re on a ho on – hop off bus on this peninsula. But all the places are beautiful. Other such short stops were the golden sand Skardsvik beach, the orange Svortuloft lighthouse and the cliffs around it, the Saxholl crater, the view of the rock formations of Djúpalónssandur, the black beach of Lóndrangar, the Arnastrapi cliff walk and the black church of Budakirkja.

Den 10. Landbrotalaug Hot pot, cesta do Reykjavíku, Esjan Trail, město Reykjavík

Island je plný termálních pramenů a míst, kde je možné se zahřát a naložit se do téměř vroucí vody. Asi nejkrásnější z přírodních termálních bazénků byl Landbrotalang Hot Pot. Poté jsme se vydali níže směr Reykjavík. Esjan Trail je trasa, která vede do krásných zelených hor s výhledem na Reykjavík. Ten byl pro mne největším překvapením. Město s “cool” atmosférou plné barev, obchůdků se šperky, se severským designovým zbožím, kaváren a restaurací. Když popojdete kousek dále k vodě, otevřou se krásné výhledy na zelené hory, lokální architekturu a zakotvené ledoborce. Určitě jděte na jídlo do místního food courtu a navštivte jeden ze stánků/restaurací. Nám velmi chutnalo v Krost. Parkování ve městě se platí mezi 9 – 20h, přes noc je parkování zdarma.

Day 10 – Landbrotalaug Hot pot, drive to Reykjavik, Esjan Trail, Reykjavik city

Iceland is full of thermal springs and places where you can warm up and take a dip in the almost boiling water. Perhaps the most beautiful of the natural thermal pools was the Landbrotalang Hot Pot. We then headed down below in the direction of Reykjavik. The Esjan Trail is a trail that leads into beautiful green mountains overlooking Reykjavík. Reykjavík was the biggest surprise for me. A city with a “cool” vibe full of colour, jewellery shops, Nordic designer goods, cafes and restaurants. If you walk a little further to the water, you get beautiful views of green mountains, the local architecture and docked icebreakers. Be sure to eat at the local food court and visit one of the stalls/restaurants. We really enjoyed our meal at Krost. Parking in the city is charged between 9am – 8pm, overnight parking is free.

11. den Glymur waterfall trail, poloostrov Reykjanes (sušení ryb, Gunnuhaver hot springs, most mezi kontinenty), odlet

Glymur waterfall trail nás nadchl. Jedná se o 7 km dlouhý okruh (počítejte cca 3-4 hodiny), který vede až nad druhý nejvyšší vodopád na Islandu (vodopád je 198 metrů vysoký). Zajímavé na něm je, že musíte dvakrát přebrodit řeku. Jednou dole pod vodopádem. Je zde lano, protože jinak by se kluzké kameny, částečně schované pod tekoucí řeknou, nedaly přejít. Poté trasa prudce stoupá nahoru kolem kaňonu až k vodopádu. Výhledy jsou opravdu krásné. Až uvidíte létat ptáky na své úrovni či pod vámi, uvědomíte si, jak je vlastně kaňon hluboký. Nad vodopádem poté začíná legrace. Musíte vyzout boty, vyhrnout kalhoty a přebrodit bosky ledovou řeku. Dolů si můžete zvolit ze dvou tras – modrá (prudší/kolem kaňonu) či žlutá, která je pozvolnější a vede vnitrozemím. My zvolili trasu žlutou. Trail určitě doporučuji. 

Před nočním odletem nám zbyl ještě čas a tak jsme jeli ještě na poloostrov Reykjanes. Viděli jsme slavné sušárny s rybami, prošli si Gunnuhaver hot springs a také přešli most mezi kontinenty. Tohle jsou místa, která si nechte, když vám zbyde čas.

Day 11 – Glymur waterfall trail, Reykjanes peninsula (fish drying, Gunnuhaver hot springs, bridge between continents), departure

Glymur waterfall trail impressed us. It is a 7 km long circuit (count about 3-4 hours) which leads up to the second highest waterfall in Iceland (the waterfall is 198 meters high). The interesting thing about it is that you have to cross the river twice. Once at below the waterfall. There is a rope because otherwise the slippery rocks, partially hidden under the flowing river, could not be crossed. Then the trail climbs steeply up around the canyon to the waterfall. The views are really beautiful. When you see birds flying at your level or below you, you realize how deep the canyon actually is. Then, above the waterfall, the fun begins. You have to take off your shoes, roll up your pants and cross barefoot the icy river. You can choose between two routes down – blue (steeper/around the canyon) or yellow, which is more gradual and goes inland. We chose the yellow route. I definitely recommend the trail.

We still had time before our night flight and so we drove to the Reykjanes Peninsula. We saw the famous fish dryers, toured the Gunnuhaver hot springs and also crossed the bridge between continents. These are the places to go if you have some time left.

Na světě je tolik krásných míst, ale některá vám zůstanou v paměti jinak než jiné a chcete se na ně vrátit znovu. Island je pro mne právě tímto místem a myslím, že bude stát za to udělat si okruh kolem Islandu i v zimě a třeba spatřit polární záři. Nádherná příroda a tolik věcí k vidění na tak poměrně malém místě, je rájem pro cestovatele. Proto neváhejte a vydejte se na Island!

There are so many beautiful places in the world, but some stay in your memory differently than others and you want to come back. Iceland is that place for me and I think it will be worth doing a circuit around Iceland in winter and see the Northern Lights. The beautiful scenery and so many things to see in such a relatively small place is a traveller’s paradise. So don’t hesitate to head to Iceland!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *