sneak peek of guatemala

 • Date: 18.12.2021  – 23.12.2022 (3 days)
 • Flight: Vienna – Newark – Guatemala; Guatemala – Costa Rica
 • Total Budget without food: 5 150 CZK (accomodation 4 nights, transportation, campsite and guide to Acanatenango summit)

Plán cesty

 1. den Antigua
 2. den Trek do základního tábora na sopce Acatenango (možnost prodloužení treku až na Fuego)
 3. den Výstup na vrchol Acatenanga na východ slunce, sestup dolů, odpočinek v Antigua
 4.  

Plan of the journey

 1. day Antigua
 2. day Hiking Acatenango volcano to a base camp (option to prolong it to Fuego)
 3. day Reaching the summit of Acatenango for the sunrise and descending, rest in Antigua 
 4.  

Tři dny nám stačily, abychom se do Guatemaly zamilovali a rozhodli se, že se sem vrátíme a zemi procestujeme. Prozatím jsme stihli navštívit městečko Antigua a trek na vulkán Acatenango, ze kterého lze pozorovat vulkán Fuego hned vedle, který chrlí lávu.

Z hlavního města Guatemala City jsme se přesunuli Uberem (levná a příjemná varianta) do asi jednu hodinu vzdáleného městečka Antigua. Antigua je malebné městečko mezi sopkami, ze kterého lze dokonce pozorovat výbuchy aktivního vulkánu Fuego. Kromě krásných výhledů je městečko plné kaváren, restaurací, vináren a stylových hotýlků. Nízké barevné domečky, které jsou pro tuto oblast typické, doplňují pozůstatky kostelů a historických budov, které odolali dávnému zemětřesení. Komplex je také součástí UNESCO. My si oblíbili výhled na městečko a sopku z Cerro de la Cruz a také asi nejznámější výhled od žluté brány Cale del Arco, za kterou se tyčí téměř 4 tisíce metrů vysoký vulkán. 

Three days were enough for us to fall in love with Guatemala and decide that we must come back and see more. So far, we have visited the town of Antigua and hiked the Acatenango volcano from which you can see the Fuego volcano spewing lava.

From Guatemala City we took Uber (a cheap and pleasant option) to about an hour away city of Antigua. Antigua is a picturesque town among volcanoes from which you can even observe the eruptions of the active volcano Fuego. Besides beautiful views, the town is full of cafes, restaurants, wine bars and stylish hotels. Low colorful houses, typical for the area, stand right next to the remains of churches and historic buildings that withstood the ancient earthquakes. The complex is also part of UNESCO. We liked the view on the whole town from Cerro de la Cruz and also probably the most famous view on the 4 thousand meters high volcano from the yellow gate Cale del Arco.

Zajímavé je i hlavní náměstí Plaza Mayor a muzeum čokolády. V muzeu si sedněte do kavárny a ochutnejte jejich tradiční horkou čokoládu. Z restaurací a vináren vyzkoušejte vinárnu Tabacos y Vinos La Antigua a restauraci Por Qué No? Cafe. A káva? Kávu i v organické kvalitě můžete koupit snad na každém rohu v jedné z mnoha kaváren!

We also liked the main square Plaza Mayor and the chocolate museum. In the museum sit in the café and try their traditional hot chocolate. From the restaurants and wine bars try the wine bar Tabacos y Vinos La Antigua and the restaurant Por Qué No? Cafe. And coffee? You can buy coffee in organic quality on almost every corner in one of the many cafes.

Na druhý den jsme si domluvili výstup na sopku Acatenango. Výstup rozhodně stačí domluvit až na místě. Na trek se můžete vydat i sami bez průvodce, musíte však s sebou mít výbavu ke stanování. Výstup lze zvládnout nahoru i dolů za jeden den, ale rozhodně doporučuji si trasu prodloužit a přiblížit se vulkánu Fuego, co nejvíce. Navíc pozorování sopky a lávy v noci je ten nejlepší zážitek. Výstup na Acatenango do výšky 3 965 m nad mořem na východ slunce, když vedle vás sopka chrlí lávu, také nelze vynechat!

Agentura vás odveze z hotelu na trasu (cca hodina), dá vám vybavení a připraví oheň, abyste se mohli ohřát, když v noci klesne teplota pod nulu a vy prostě musíte pozorovat vybuchující Fuego. Trasa začíná v 1 500 m a hned prudce stoupá přes čtyři přírodní pásma – zemědělské oblasti (pole), deštný prales, alpský les a vulkanické pásmo. Kemp se nachází na rozhraní aplského lesa a vulkanického pásma ve výšce 3 600 m nad mořem a je z něj krásný výhled na vybuchující vulkán.

The next day we arranged the volcano Acatenango hike. It is enough to arrange the hike the day before. You can hike without a guide; however, you must have and carry the equipment to camp. The hike can be done in one day, but I recommend extending the trail and getting to the Fuego volcano as close as possible. Moreover, observing the volcano and lava at night is the best experience. And the hike to Acatenango summit to an altitude of 3 965 m above sea level for sunrise, when the Fuego volcano is spewing lava, is unforgettable!

The agency will take you from your hotel to the trail (about an hour), give you equipment and prepare a fire when the temperature drops below zero at night and you just have to watch the exploding Fuego. The route starts at 1,500 m and immediately climbs steeply through four natural zones – agricultural areas (fields), rainforest, alpine forest and volcanic zone. The camp is located right above the Alpine forest at an altitude of 3,600 m above sea level and has a beautiful view on the exploding volcano.

Z kempu pak lze jít další 2 hodiny za 200 Quetzales na vybuchující Fuego, či si ještě tréninkově vyběhnout na vrchol Acatenanga (cca 45min – 1h).  Když sopka poprvé vybouchla, málem se nám zastavilo srdce. Něco takového jsme slyšeli a viděli poprvé. Když zapadalo slunce a setmělo se, doslova nám spadla brada. Viděli jsme lávu!

From the camp you can go another 2 hours (for 200 Quetzales) closer to the exploding Fuego or go to the top of Acatenango (approx. 45min – 1h). When the volcano first erupted, our hearts almost stopped. We heard and saw something like this for the first time. When the sun went down and it got dark, our chin literally fell. We saw lava!

Ráno se vstává na východ slunce dle potřeby mezi 3:45-4:45. Spali jsme již v oblečení na výstup a zbytek včetně bot jsme měli ve spacáku tak, aby nám nic nenavlho – v -5 stupních by to pak bylo velmi nepříjemné. Ranní výstup vulkanickým pásmem je opět velmi prudký a navíc těžším terénem – sopečným pískem. Kromě čelovky a teplého oblečení doporučuju si vzít návleky na boty, aby se vám písek nedostal do bot. Trasa nám trvala 30-60 minut a měli jsme tak ještě dost času pozorovat lávu než vyšlo slunce a nebe se zbarvilo do růžova (slunce v prosinci vycházelo 6:10 ráno). Pohled na vycházející slunce a vybuchující Fuego byl opravdu kouzelný. Však posuď te sami!

In the morning the guide wakes you up between 3:45-4:45. We already slept in our hiking clothes and had jacket and shoes in our sleeping bag so that nothing would be wet. In -5 degrees Celsius wet clothes would be very uncomfortable. The morning hike in the volcanic area is very steep and the terrain is difficult – volcanic sand. Besides headlights and warm clothing, I recommend wearing gaiters so that the sand does not get into your shoes. The route took us between 30-60 minutes, so we still had plenty of time to observe the lava before the sun came up and the sky turned pink (the sun was rising at 6:10 in December). Seeing the rising sun and exploding Fuego was truly magical. Well, see for yourself!

Po východu slunce se nám otevřel krásný výhled na i okolní sopky a jezero Atitlán. Zůstala bych tam klidně další hodinu, ale byl čas vrátit se do kempu na snídani a vyrazit zpět dolů než bude slunce příliš ostré. Trasa dolů nám trvala cca 1,5-2h. Dole jsme byli v 9 ráno a měli tak celý den na to, dát si něco dobrého v městečku Antigua a ještě si užít zdejší klidnou a příjemnou atmosféru.

After sunrise, a beautiful view on the surrounding volcanoes and Lake Atitlán opened up. I would stay on the top for another hour, but I was time to return to the campground for breakfast and head back down before it gets too hot. The trail down took us about 1.5-2 hours. We were down at 9 a.m. and had the whole day to enjoy Antigua.

Doporučení k výstupu:

 • Vodu a jídlo, které vám s sebou agentura nabalí, si nesete na oba dva dny sami. Několik kilo navíc je pak do kopce poznat. Jídlo doporučuji si nést vlastní – něco lehčího a skladnějšího jako dehydrované těstoviny, tyčinky apod.
 • Na vodu si vezměte vlastní camel bag. 
 • Hůlky jsme si půjčili v agentuře. Byly v docela dobrém stavu, ale určitě si je před výstupem zkontrolujte. 
 • Sebou si pak kromě jídla vezměte i hotovost – 50 Quetzales na vstup a 50 na zaplacení kempu. Oboje se platí až na místě a není součástí ceny u agentury. Pokud chcete jít i na Fuego, vezměte si dalších 200 Quetzales.
 • Při domlouvání výstupu v agentuře doporučuji  řešit velikost skupiny nebo si domluvit průvodce jen pro sebe. Skupiny vychází v 11 dopoledne a do base campu přichází po 17 hodině. V tu dobu, pokud svítí slunce, je už spalující vedro a zejména ve strmém kopci v zemědělském pásmu se můžete rychle unavit a spotřebovat spoustu vody. Náš výstup trval méně než 4 hodiny.  Na trasu jsme se vydali po 9 hodině ráno. V kempu jsme byli kolem 12:30. Za průvodce jen pro nás jsme zaplatili 125 dolarů, oproti 60 dolarům za skupinu o 22 lidech. V městečku je spousta agentur nabízejících výstup na Acatenango, některé garantují i menší skupiny do 10 lidí. To by mohla být také dobrá volba. 

Doručení proti výškové nemoci:

 • Jděte pomalu a si hlídejte tepovou frekvenci.
 • Hodně pijte.
 • Pokud se vám udělá zle, dejte vědět průvodci, má lekárničku s sebou.
 • Pokud nejste aklimatizovaní na vyšší nadmořskou výšku, dodržte pravidlo spát níže než vystoupíte. V kempu si vyjděte ještě o 10 min výš, ve výšce chvíli setrvejte a dejte si dechové cvičení (hluboký náchech a výdech).

Hiking recommendation:

 • You have to carry water and food for both days. The agency will prepare the food for you. However, these few extra pounds are then considerable when going uphill. Carry your own food – something lighter and more storable like dehydrated pasta, bars, etc.
 • Bring your own camel bag.
 • We borrowed walking poles from the agency. They were in pretty good condition but be sure to check them out before leaving the equipment room.
 • Bring cash with you – 50 Quetzales for entrance and 50 for the camp. Both are paid on the spot and are not included in the price paid to the agency. If you consider going to Fuego, bring another 200 Quetzales.
 • When arranging the hike, ask about the size of the group or arrange a guide just for yourself. The groups start hiking at 11 a.m. and arrive at base camp after 5 p.m. At that time, when the sun is shining, it is already very warm and especially on a steep hill in the agricultural zone you can get tired quickly and use a lot of water. Our hike lasted less than 4 hours. We started hiking after 9 o’clock in the morning and were at the camp around 12:30. We paid 125 Dollars for a guide just for us, compared to 60 Dollars for a group of 22 people. There are many agencies in the town offering hikes to Acatenango, some guarantee even smaller groups of up to 10 people. That could also be a good choice.

Recommendation against altitude sickness:

 • Go slow and watch your heart rate.
 • Drink a lot.
 • If you feel sick, let your guide know, he has a first aid kit.
 • If you are not acclimatized to a higher altitude, follow the rule to sleep lower then you hike. Go above the camp for another 10 minutes, stay there for a while and do a breathing exercise (deep inhale and exhale).

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *