BEST OF SOUTH
PORTUGAL

 • Date: 25.10.-1.11.2020 (8 days)
 • Flight: Vienna – Lisabon; Faro – Vienna (cca 4 hous each way)
 • Total Budget without food: 16 600 CZK (accomodation, rental car with full coverage insurance, petrol), plane ticket cca 7200 CZK

Plán cesty (Plan of the journey)

 1. day Lisabon and route to Zambujeira do Mar
 2. day Trekking in Zambujeira do Mar, Bordeira Beach, route along the Atlantic ocean to Luz
 3. day Lighthouse Cabo de Sao Vincente, Praia de Beliche,  Sagres, Lagos
 4. day Lagos and Ponta da Piedade + kayak
 5. day Carvoiero Boardwalk, Arco Naturais and Prai da Marinha
 6.  
 
 
 1. day Praia de Sao Rafael, Ponta Grande, Pirate Beach and wineries 
 2. day Vila Real de Santo Antonio, Tavira, Faro
 3. Estoi, Faro + Faro beach

Portugalsko je jednou z mých oblíbených evropských zemí. Od historických měst jako je Lisabon, Coimbra, Obidos, Aveiro či Porto, přes nádherné výhledy kolem řeky Douro až po dech beroucí pobřeží Atlantiku. Tentokrát jsme se s kamarádkou rozhodly prozkoumat pobřeží od Lisabonu dolů po španělské hranice. Co jsme viděly? Rozbouřené moře s vlnami rozbíjejícími se o mohutné skály, eukalyptové lesy a nádherné skalní útvary, které lemují portugalské pobřeží od Lagosu až po Armacao de Pera.

Portugal is one of my favorite European countries. From historic cities such as Lisbon, Coimbra, Obidos, Aveiro and Porto, through the magnificent views around the Douro River to the breathtaking Atlantic coast. This time my friend and I decided to explore the coast from Lisbon down all the way to the Spanish border. What did we see? Stormy sea with waves breaking on massive rocks, eucalyptus forests and beautiful rocky coastline with many spectacular arches and sea stacks that jut from the water from Lagos to Armacao de Pera.

Na co si dát pozor

Je třeba zvážit, jaké části a kdy navštívit. Do Portugalska doporučuju cestovat na jaře nebo v září či říjnu. Na severu není zima a na jihu je příjemně teplo. Voda má přitom ještě v říjnu kolem 20 stupňů.

Dálnice jsou velmi drahé, proto předem zvažte, zda se Vám cesta vyplatí. V autopůjčovně si navíc musíte pronajmout zařízení, které průjezdy placenými úseky zachycuje. Pokud náhodou na dálnici najedete a zařízení nemáte, zajděte na poštu a zpětně za tento průjezd zaplaťte – vysoké pokuty za to nestojí. 

Lépe na tom nejsou ani ceny benzínu. Skoro v celé Evropě jsou ceny kolem 1 Eura, v Portugalsku 1,52 Eura za litr.

Pokud budete v Portugalsku mimo sezonu (od října do března), za parkování se až na výjimky neplatí. Zaparkovat můžete tedy přímo ve městě či u pláže.

Pokud můžete, nechte si místo v kufru na keramiku, víno a dobroty ať nemusíte letět v polovině svého šatníku na sobě jako já 🙂

What to be aware of

It is necessary to consider what parts and when to visit. I recommend going to Portugal during the spring or in September or October. It is not cold in the north and pleasantly warm in the south. The water is around 20 degrees in October.

Highways are very expensive. In addition, you must rent an equipment at the car rental that captures the paid passages. If you happen to drive on the highway without the equipment, go to the post office and pay back for this passage – high fines are not worth it.

Gasoline prices are no better, with prices of around 1 Euro in almost all European countries, Portugal has 1.52 Euros per liter.

If you are in Portugal out of season (from October to March), parking is, with some exceptions, free. You can park directly in the city or at the beach.

If you can, leave a place in your suitcase for pottery, wine and sweets so you do not have to fly like me with half of your closet on 🙂

Co ochutnat

Vinice v Portugalsku nejsou jen kolem řeky Douro, ale na i na jihu. Doporučujeme vinice kolem Portimao – Quinta dos Santos a Quinta do Francês a potom u Sao Rafael – Adega do Cantor.

I když jsme byly na jihu, nemohly jsme si odpustit Pasteis de Belém na snídani či svačinku v malých pekárničkách (všude skvělé). Výborné jsou všechny dezerty s oslazenými žloutky až už ve formě rolády, košíčku či jen tak samotné. Doporučuju také ochutnat fíkové rolády či fíkový dort (vlastně fíková pasta s místním brandy a anýzem). My jsme ji vyzkoušely v Lagosu v restauraci Taninos Wine & Kitchen a bylo to famózní.

Portugalská kuchyně je kromě vyhlášených sladkostí a vína velmi zdravá. Portugalci jedí hodně mořských plodů a zeleniny. Nic není tučné, smažené ani příliš slané. Nejvyhlášenějším jídlem je v Algarve Cataplana – dušené mořské plody s olivovým olejem a zeleninou. Tu jsme na doporučení místních ochutnaly v Albufeiru přímo v přístavu Porto de Abrigo. Další specialitou z Algarve je Arroz de Tamboril – rýže s mořským ďasem popřípadě mořskými plody. Mají ji snad všude. My zvolily restauraci Faina v Portimao a byla vynijající.

What to try

The vineyards in Portugal are not only around the Douro river, but also in the south. We recommend the vineyards around Portimao – Quinta dos Santos and Quinta do Francês and then in Sao Rafael – Adega do Cantor.

Even though we were in the south, we couldn’t resist Pasteis de Belém for breakfast or a snack in small bakeries (fabulous everywhere). All desserts with sweetened egg yolks are excellent, whether in the form of a roll, a mince pie or just by themselves. I also recommend tasting a fig roll or a fig cake (actually fig paste with local brandy and anise). We tried it in the restaurant Taninos Wine & Kitchen in Lagos and it was excellent.

Except renowned sweets and wine, Portuguese cuisine is very healthy. The Portuguese eat a lot of seafood and vegetables. Nothing is greasy, fried or too salty. The most famous dish in Algarve is Cataplana – stewed seafood with olive oil and vegetables. Based on the recommendation of locals we tried it in Albufeira right in the port Porto de Abrigo. Another specialty from Algarve is Arroz de Tamboril – rice with monkfish or seafood. They have it everywhere. We chose the Faina restaurant in Portimao and it was excellent.

Co neminout

Na jih Portugalska jsme vyrazily 25. října na 7 dní. Venku jasno 28 stupňů. Všichni v plavkách, jen místní v dlouhých kalhotách a mikině. Přeci jen v letních měsících mají tady na jihu až 40 stupňů, 28 je tedy skoro na péřovku.😊 Přesto, že jsme míst navšítvily více, dále uvádím pouze to nejzajímavější, co určitě neminout.

Do not miss

We decided to visit the south of Portugal on October 25th for 7 days. Clear sky, 28 degrees. Everyone in a swimsuit, only locals in long pants and a sweatshirt. After all, in the summer they have here in the south around 40 degrees, so 28 is almost on a feather jacket. 😊 Despite the fact that we have visited more places, here I describe only the most interesting ones which you should not miss.

Zambujeira do Mar a Bordeira Beach

Hned po příletu do Lisabonu jsme si na letišti půjčily auto a vyrazily do Zambujeira do Mar. Jedná se o malé městečko, kterým prochází známá trasa tzv. The Fisherman´s Trail. Celá trasa vede kolem pobřeží buď přímo na útesech, či přes ohromné pláže a brody. Není dlouhá, ale kvůli terénu a omezeným možnostem ubytování trvá cca 4 dny. Stanovat se na trailu nesmí, ale ubytování lze zajistit v přímořských vesničkách. My se rozhodly projít pouze nejzajímavější úsek kolem Zambujeira. Vysoké útesy se schovanými plážemi, na které z jedné strany stéká vodopád, a na druhé straně ji omývají vysoké vlny rozbouřeného Atlantiku. Kolem Zambujeiry jsou také ohromné eukalyptové lesy. Jít se nadýchat čerstvého vzduchu zde nabývá úplně jiných rozměrů. 

Zambujeira do Mar and Bordeira Beach

Immediately after arriving in Lisbon, we rented a car at the airport and drove to Zambujeira do Mar. It is a small town through which the famous Fisherman’s Trail passes. The whole trail leads along the coastline either directly on the cliffs or through the beaches and fords. It is not long but due to the terrain and limited accommodation options it takes about 4 days. It is not allowed to camp on a trail but accommodation can be arranged in seaside villages. We decided to walk only the most interesting section around Zambujeira. High cliffs with hidden beaches on one side of which a waterfall flows, and on the other side it is washed by high waves of the stormy Atlantic. There are also huge eucalyptus forests around Zambujeira. Going to breathe fresh air takes on completely different dimensions here.

Po cestě na jih jsme ještě zastavovaly na různých výběžcích a plážích. Nejvíc nás zaujala právě Bordeira beach a vycházkový okruh Estrada de Praia u města Carrapeteira. Vyhlídky jsou zde označeny písmeny a vede na ně dřevěný vyvýšený chodníček. Estrada de Praia je jinak nezpevněná cesta, která se dá projet i autem. Auto můžete na jedné z vyhlídek zaparkovat a trasu si projít či si na vyhlídkách zastavovat. Uvidíte výhledy na načervenalé útesy, ale i místa, kde se vlny rozbíjejí o černo-černé skály. Celá trasa vede až na Bordeira beach. Dlouhá a zároveň široká pláž s dunami připomíná kus pouště uprostřed Portugalska a je na plážové sporty či odpočinek jak dělaná. Zkušenější a otužilí surfaři budou mít o zábavu také postaráno.

On the way south we stopped at various lookouts and beaches. We liked Bordeira beach and the Estrada de Praia walking circuit near the town of Carrapeteira the most. The viewpoints are marked with letters and a wooden elevated sidewalk leads to them. Estrada de Praia is an unpaved road that can be driven in a car. You can park your car at one of the viewpoints and walk the route or stop at the viewpoints. You will see views of the reddish cliffs, but also places where the waves break on the cliffs. The whole route leads to Bordeira beach. The long and wide beach with dunes resembles a piece of desert in the middle of Portugal and is perfect for beach sports or relaxation. More experienced and hardy surfers will have fun as well.

Lagos a Ponta da Piedade

Byly jsme ubytované u pláže v Luz. Jsou zde výborné restaurace a také krásný západ slunce, který barví přilehlé útesy. Ráno jsme se vydaly ještě na nejzápadnější část jižního pobřeží na maják Cabo de Sao Vincente a do Sagres. Nikde nikdo, pouze kolem oblíbeného surfařského spotu Praia de Beliche neuvěřitelný nával. Ve vodě by se jeden opravdu bát nemusel, možná tak, že dostane prknem do hlavy. Podívaná ale zajímavá.

Všude po cestě jsme míjely prodejny keramiky, která se zde ručně vyrábí. Nádherné kuchyňské či koupelnové sety za čtvrtinové ceny v porovnání s Českou republikou. Určitě doporučuju zastavit.

Lagos and Ponta da Piedade

We found accommodated by the beach in Luz. There are excellent restaurants and beautiful sunsets that color the adjacent cliffs. In the morning we went to the westernmost part of the south coast to see the lighthouse Cabo de Sao Vincente and Sagres. No one anywhere, just around the popular surf spot Praia de Beliche, an incredible rush. In the water, one would not really have to be afraid, perhaps that one will get hit by a board over his head. It was fun to watch.

Everywhere we drove, we passed pottery shops. Beautiful handmade kitchen or bathroom sets for a quarter of the price comparing to the Czech Republic. I definitely recommend stopping.

Co však nelze vynechat je pobřeží kolem Lagosu včetně Ponta da Piedade. Když jsme viděly 12 Apoštolů v Austrálii, nemyslely jsme si, že může být krásnějšího pobřeží. Může! Začaly jsme na Praia dos Estudantes. Z jedné pláže se dá projít na druhou tunýlky vysekanými v útesu. Z Praia dos Estudantes nás tunýlek přivedl až na pláž s výhledem na most ve skále Ponte Romana de Lagos. Tím to však teprve všechno začíná. Autem jsme se přesouvaly směrem k Ponta da Piedade a po cestě si zastavovaly na vyhlídky a menší procházky po útesech a pobřeží. Krásné jsou všechny, nám se líbíla nejvíc Praia de Dona Ana a Praia do Camilo.

Nevertheless, what cannot be missed, is the coast around Lagos, including Ponta da Piedade. When we saw the 12 Apostles in Australia, we didn’t think it could be a more beautiful coast. It can! We started at Praia dos Estudantes. From one beach you can walk to another through tunnels cut into the cliff. From Praia dos Estudantes a tunnel led us to a beach with a view on the bridge Ponte Romana de Lagos. But that’s where it all just begins. We drove to Ponta da Piedade and stopped along the way for viewpoints and smaller walks along the cliffs and the coast. They are all beautiful, but we liked the Praia de Dona Ana and Praia do Camilo the most.

Konečně jsme dorazily k Ponta da Piedade. Sešly jsme dolů po schodech až k místu, kde se voda tříští o skály a skalní útvary. Opět se ozývalo jenom „divej, divej, divej! Celá procházka po útesu je nádherná až místním závidíte, že takový výhled mají každý den, když se jdou proběhnout či projít. Naprostá pohoda a klid. Nádherný je zde i západ slunce. Ten rozhodně nesmíte vynechat – růžovo fialové nebe, které se odráží v mořské hladině a oranžové skály, které celý okamžik dokreslují k dokonalosti.

Pobřeží nás tak nadchlo, že jsme se rozhodly objet skalní útvary i na kajaku. Doporučuji vzít si někoho z místních sebou (nemusí to být zrovna skupina 10ti turistů a záchranný tým, klučina, který pronajímá na pláži kajaky, postačí a rád s vámi pojede). Nejde o to, že byste to nezvládli, ale místní s vámi zajedou i do skalních jeskyní, proplují pod skalními mosty a posoudí, zda je to bezpečné. Přece jen je to otevřený oceán a jsou zde vlny a proudy. Je pravda, že když náš průvodce zmizel v puklině ve skále široké 2 metry a vysoké 1 metr a za minutu se vynořil, že jedeme, že je to bezpečné, moc jsem mu nevěřila. Nakonec jsme se však překonaly a do pukliny vjely. Vlna nás vyhodila v malé jeskyňce s propadlým stropem. Člověk se sice musí hodně snažit, aby kajak zabrzdil a nenarazil do skály, ale dá se to zvládnout i bez větších zkušeností. Po chvíly vzpamatování jsme se již kochaly schovanou oázou, která odolávala rozbouřenému oceánu. Přiblížily jsme se otvoru do jeskyně a vlna nás vyhodila zase ven. Pokračovaly jsme dále. Z Lagosu jsme jely až do Ponta da Piedade. Občas kajak sebral vodní vír, vlna nás svezla jinam, než jsme chtěly, při cestě zpět proti proudu jsme si trošku mákly, ale byl to skvělý zážitek.

We finally arrived at Ponta da Piedade. We went down the stairs to the point where the water was shattering against rocks and rock formations. Again, one could hear only “look, look, look! The whole walk along the cliff is spectacular. You almost envy to the locals that they have such a view every day when they go for a run or a walk. The sunset is also beautiful here. You definitely can not miss it – the pink-purple sky which is reflected in the sea surface and the orange rocks which complete the whole moment to perfection.

We were so in love with the coast that we decided to kayak around the rock formations. I recommend taking one of the locals with you (it doesn’t have to be a group of 10 tourists and a rescue team, a guy who rents kayaks on the beach, will suffice and will be happy to go with you). It’s not that you can’t do it by yourselves, but the locals will go with you to the rock caves, kayak under the rock bridges and consider whether it’s safe. After all, it is an open ocean and there are waves and currents. It is true that when our guide disappeared in a crack in a rock 2 meters wide and 1 meter high and emerged in a minute with words that we were going in, that it was safe, I did not trust him at all. After a minute of thinking what to do, we decided to try it and kayak into the crack. A wave took us in a small cave with a sunken ceiling. One has to work hard to brake the kayak and not hit the rock, but it can be done without much experience. After a moment of mental recovery, we were enjoying a hidden oasis that resisted the stormy ocean. We approached the way out of the cave and another wave threw us out. We continued along the coast. From Lagos we kayaked all the way to Ponta da Piedade. Sometimes the kayak was pulled by a water vortex, the wave took us somewhere else than we wanted, on the way back against the stream we worked hard a bit, but it was a great experience.

Carvoiero Boardwalk a Alvar Seco

Carvoiero Boardwalk je krásná hodinková procházka po pobřeží, kde útesy jsou už vyšší a mohutnější. Dá se sejít blíže k vodě po schodech vytesaných do skály a pozorovat, jak se voda tříští a vytváří laguny. Trasa končí na vyhlídce Alvar Seco. Vyhlídka je uvnitř útesu, kde člověk vidí skrz dvě velké průrvy.

Carvoiero Boardwalk a Alvar Seco

Carvoiero Boardwalk is a beautiful one hour walk along the coast where the cliffs are already higher and more massive. You can get closer to the water by stairs carved into the rock and watch the water shatter and form lagoons. The route ends at the Alvar Seco lookout. The viewpoint is inside a cliff, where one sees through two large gaps.

Arco Naturais a Prai da Marinha

Po cestě kolem pobřeží je neskutečná spousta skalních útvarů a vyhlídek jako je Floating Rock či Benagil Cave, kde se dá dostat lodí či, pokud jsou podmínky, na kajaku. My měly příliš velké vlny, takže jsme si nakonec vybraly Arco Naturais a okolí. Krásná procházka po obřeží, kde uprostřed ničeho najednou najdete ohraničené průduchy, kde duní oceán, který postupně skály podemílá. Pobřeží je porostlé ohořelými černými a stříbrnými dřevinami, které místu dávají kouzlo. A pak to přijde, dech beroucí výhledy na Arch Natural a Praia da Mesquita. 

TIP: Zaparkujte na parkovišti nad Benagil Cave či dále podél cesty. Určitě si sebou vemte vodu a vhodnější obuv do terénu. I když je zde výheň, v žabkách dateko nedojdete.

Arco Naturais and Prai da Marinha

Along the south coast there are countless rock formations and views such as Floating Rock or Benagil Cave where you can get by boat or if the conditions allow, by kayak. We had huge waves so we decided to see the Arco Naturais and the surrounding area. A beautiful walk along the coast where in the middle of nowhere you will suddenly find bounded airholes. The ocean thunders and gradually undermines the rocks. The coast is covered with charred black and silver trees which give the place a charm. And then comes the breathtaking view of the Arch Natural and Praia da Mesquita.

TIP: Park in the parking lot above Benagil Cave or little further along the road. Be sure to bring water and shoes for the terrain. Even if there is really hot outside, you will not get far in flip flops.

Praia de Sao Rafael a okolí

Ubytovaly jsme se zase o kousek dál u Praia de Sao Rafael. Další krásná oblast, pláže a výhledy. Jen si to představte, dáte si skvělou snídani, jdete se ohřát na pláž, kocháte se krásným výhledem a najednou vás z ničeho nic 15 metrů od břehu smete vlna. Dívat se, jak se dvoumetrové vlny rozbíjí o útesy a vymýlají další kamenný tunel za to určitě stojí, jen  je třeba si dát trošku pozor. Proudy jsou zde silné. 

Obešly jsme i Praia da Ponta Grande a Pirate Beach a poté jsme zamířily na vinici Adega do Cantor ochutnat Algarvské víno. Nejvíce nám chutnalo perlivé víno. Poměr cena/požitek velmi dobrý.

Praia de Sao Rafael and its surrounding

We continued our road trip and decided to stayed close to Praia de Sao Rafael. Another beautiful area, beaches and views. Just imagine, you have a great breakfast, go to the beach, enjoy the beautiful view and suddenly you are swept away, 15 meters from the shore, by a wave. Watching how the two-meters high waves break against the cliffs and create another stone tunnel is definitely worth it, you just need to be a little careful. The currents are strong here.

We also saw the Praia da Ponta Grande and the Pirate Beach and then headed to the vineyard Adega do Cantor to taste the Algarve wine. We liked sparkling wine the most. Price / pleasure ratio very good.

Faro a Estoi

Portugalská města jsou krásná, na jihu však je hlavním lákadlem příroda. Města na jihu jsou menší a těm na středu či severu Portugalska se historií nemůžou rovnat. Krásné je historické centrum Fara, které je ale maličké, takže ho máte raz dva projité. Na druhou stranu je zde spousta výborných restaurací s krásnou zahrádkou a výhledem. O zábavu tak máte u pár skleniček vína a tříchodového menu postaráno. Na západ slunce se jděte podívat do přístavu (k Ria Borbulhosa), posaďte se na dřevěnou lávku a vychutnejte si barevnou show. Místní umělci, kteří jsou všude kolem přístavu, kulisu zapadajícího slunce navíc doplní hudbou. Krásný pohled je i ze střechy hotelu a výborné restaurace Ria Formosa.

Faro and Estoi

Portuguese cities are beautiful but in the south the main attraction is nature. Cities in the south are smaller and can not be compared to those in the middle or north of Portugal. The historic center of Faro is beautiful, but it is small, so it takes you an hour and you have seen everything. On the other hand, there are many excellent restaurants with a beautiful outside seating and a view. Few glasses of wine and a three-course menu and time goes faster then you want. For sunset head to the harbor (towards Ria Borbulhosa), sit on a wooden footbridge and enjoy the colorful show. In addition, local artists who are all around the port will complement the wallpaper of the setting sun with music. There is also a beautiful view from the roof of the hotel and the excellent restaurant Ria Formosa.

Zážitek je také ubytovat se přímo na růžovém zámku Estoi a prohlédnout si slavnou modrou mozaiku. Pozice hotelu je vhodná, pokud se na druhý den potřebujete posunout dál či jet na letiště – kolem Estoi jinak nic jiného není. Zámek je ale uchvatný a to jak vnitřní, tak vnější prostory. Hotel je vsazen bokem tak, že není ani vidět a zámeckou atmosféru vůbec nenarušuje. Užijte si snídani v zámecké zahradě a portské víno v zámeckém baru. Stojí to za to!

A wonderful experience is to spend a night directly at the pink castle of Estoi and see the famous blue mosaic. The position of the hotel is convenient if you want to continue driving the other day or to go to the airport – there is nothing else around Estoi. But the castle is breathtaking, both indoor and outdoor. The hotel is set sideways so that it is not even visible and does not disturb the castle atmosphere at all. Enjoy breakfast in the castle garden and port wine in the castle bar. It’s worth it!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *